№ 2 / 2015

ЗМІСТ

Кодинець А. Договірні відносини у сфері передання майнових прав інтелектуальної власності

Ілляшенко О. Принцип безпосереднього виконання авторського договору у сфері охорони здоров’я

Улітіна О. Проблематика реєстрації фотографічних творів в умовах цифрового середовища: Україна, Сполучені Штати Америки та Великобританія

Андрощук Г., Афян А. Конфлікт між торговельними марками та географічними зазначеннями: механізми вирішення

Петренко С. Окремі аспекти встановлення відповідності корисної моделі такій умові патентоздатності як новизна

Штефан А. Механізм доказування в юридичній конструкції права на судовий захист

Рєзнікова В. Поняття, значення та перспективи правового забезпечення електронної комерції в Україні

Вірченко В., Савчук В. Охорона селекційних досягнень як передумова продовольчої безпеки України

Чабан О. Повага до права фізичної особи на таємницю про стан здоров’я у відносинах між лікарем, пацієнтом і страховиком

Козаченко В. Співвідношення судових рішень та узагальнень судової практики як джерел цивільного права