№ 1 / 2015

ЗМІСТ

Кашинцева О. Переосмислення права інтелектуальної власності з позиції забезпечення прав людини: нові виклики — нові відповіді

Кодинець А. Колізії законодавчого регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності

Штефан О. Позови про присудження у справах, які виникають зі спірних авторсько-правових відносин

Троцька В. «Податок на google»: особливості використання публіцистичних творів, розміщених у мережі інтернет

Андрощук Г., Афян А. Конфлікт між торговельними марками та географічними зазначеннями: механізми вирішення

Тверезенко О. Порівняльно-правовий аналіз законодавства держав-членів СНД щодо регулювання договірних відносин стосовно створення за замовленням об’єктів права інтелектуальної власності

Ревуцький С. Розвиток науково-технологічної діяльності з позиції економічної глобалізації у високорозвинених країнах світу на початку ХХІ століття

Петренко В., Левицький В. Удосконалення системи судового захисту прав інтелектуальної власності

Олефір А. До проблеми правової охорони біотехнологій

Шаблієнко А. Суб’єкти правовідносин у сфері електронної комерції