№ 3 / 2023

Опубліковано 16 червня 2023 р.

ЗМІСТ

ЮВІЛЕЇ ТА ПАМЯТНІ ДАТИ

До 75-річного ювілею Геннадія Андрощука

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВА

Анна Штефан. Теоретичні і практичні аспекти правової кваліфікації службового твору

АВТОРСЬКЕ ПРАВО І СУМІЖНІ ПРАВА

Денис Козлітін. Міжнародно-правова охорона суміжних прав організацій радіомовлення

Валентина Троцька. Право на винагороду авторів аудіовізуального твору відповідно до законодавства ЄС та України

ПРАВО ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ

Оксана Старовіт. Прискорена експертиза патентних заявок на «зелені» технології: зарубіжний досвід для України

Алла Ромашко, Григорій Дорожко, Олександр Кравець. Стандартні основні патенти на нові технології

Сергій Кондратюк. Зловживанням критеріями патентоздатності під час патентування винаходів на лікарські засоби

ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Володимир Дроб’язко. Захист інформації про управління правами

ПРАВО ТА ІННОВАЦІЇ

Ніно Пацурія. Впровадження технологій штучного інтелекту у забезпечення національної безпеки та обороноздатності України: правові проблеми та перспективи повоєнного періоду

Володимир Шевчук. Проєкт Регламенту Європейського Союзу про штучний інтелект та пов’язані з ним ініціативи

Олександр Дорошенко, Леонід Тарасенко. Право sui generis на неоригінальні об’єкти, згенеровані комп’ютерною програмою: новели правового регулювання

ЕКОНОМІКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Геннадій Андрощук. Цифрове піратство та контрафакція в умовах цифрової трансформації: аналіз стану, тенденції, механізми протидії

ПОГЛЯД НАУКОВЦЯ

Ольга Омельченко. Права інтелектуальної власності крізь призму біології, медицини та фармації: погляд у майбутнє

ДО ВІДОМА

Оголошення про набір до аспірантури