№ 6 / 2015

ЗМІСТ

Кашинцева О. Реформування законодавства в сфері фармації: чи можливо уникнути спекуляцій

Еннан Р. Загальні засади правового регулювання інтелектуальної, творчої діяльності

Вахонєва Т. Поняття права інтелектуальної власності та його складові

Кулініч О. Охорона інтересів фізичної особи при створенні та використанні фотографій та інших художніх творів з її зображенням

Таєвська М. Характеристика актора театру як суб’єкта виконання твору театрального мистецтва

Троцька В. Започаткування інституту вільного використання творів у ХVІІІ ст. — ХІХ ст.: історико-правовий аспект

Писєва В. Вимога біологічної безпеки для фармацевтичних препаратів як об’єктів промислової власності: сучасний стан правового регулювання

Ревуцький С. Поняття і сутність інноваційних бізнес-інкубаторів та напрями їх діяльності у світовій економіці

Коваль І. Виплата компенсації за неправомірне використання об’єкта інтелектуальної власності: правова природа і умови застосування

Данилюк А. Щодо удосконалення механізмів цивільно-правового захисту прав інтелектуальної власності

Гумега О. Досвід європейських країн у процесі удосконалення цивільно-правового захисту прав інтелектуальної власності

Кадєтова О. Досвід Республіки Молдови у розбудові національної системи правової охорони й захисту прав інтелектуальної власності та шляхи його застосування в Україні (цивільно-правові аспекти)

Орлюк О. Міжнародна освітня програма «Ідея, винахід, інновації та інтелектуальна власність — Seed Project 2015» та її результати для України

Кашканова Н. Проблеми виділення правових критеріїв класифікації медико-біологічного дослідження у правовій науці